— atavy.com

Archive
Tag "E.Tufte"

Iată volumul de informaţie generat în 2006 şi 2010 (în Exabytes):

Această cifră este în continuă creştere.

În caz că nu ştii cât este 1 Exabyte, iată o tabelă:

Am considerat 1MB fiind egal cu 1000KB, întrucât este standardizat de către autorităţile IEEE şi UE precum că 1MegaByte = 1000^2 Bytes. Sursa: wikipedia.

Spre ce tind eu.

Odată cu creşterea volumul de informaţie generată, creşte şi volumul de informaţie statistică colectată despre utilizatorii internet, iar posibilităţile de absorbţie a acestei informaţii rămân limitate. Şi aici ne vin în ajutor instrumentele de vizualizare a acestei informaţii statistice.

Unul din aceste instrumente este Sparkbars şi poate fi downloadat de pe datadrivenconsulting.com (link direct). Sparkbars-urile sunt create în baza Sparklines ale lui Edward Tufte, marele guru al vizualizării informației.

Este simplu în utilizare şi foarte util, pentru că permite generarea de mici grafice care pot fi postate pe twitter şi facebook, sau chiar pe blog, însoțite de un text descriptiv:

▅ ▆ ▇ █ █  PIB-ul pentru anii 2005-2009: 37 652 mln, 44 754 mln, 53 430 mln, 62 922 mln şi respectiv 60 430 mln MDL

Read More

Orice grafic ce reprezintă diferite date statistice trebuie să fie clar şi să necesite cât mai puţin timp pentru a putea fi citit şi înţeles. Dar uneori deseori se întâmplă că graficul este făcut astfel încât să îngreuneze citirea informaţiei din sine, necesitând timp şi efort suplimentar pentru a-l descifra.

Un exemplu nereuşit poate servi graficul din raportul “Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2010“, capitolul 3, paragraful 3.8 Comerţul Exterior, pagina 30:

În primul rând, sunt prezentate date pentru 5 ani neconsecutivi, deci nu-ţi poţi crea o imagine deplină a evoluţiei exporturilor în timp din 2000. În al doilea rând, legenda este de foarte nereuşită şi nu-şi îndeplineşte deloc scopul. Pentru a vedea valoarea exportului în luna august, nu poţi raporta culoarea din legendă la culoarea din diagramă din motiv că diferenţa de culori este foarte mică, deci, oricum trebuie de numărat a opta lună. Mai mult ca atât, dacă imprimăm acest grafic, atunci este riscul să nu fie vizibile datele pentru ultimele 2 luni a fiecărui an, pentru că unele imprimante pur şi simplu nu vor imprima aceste culori deschise.

M-am gândit cum de schimbat acest grafic şi iată ce am obţinut (click pentru a deschide pe pagină nouă):

Am scos culorile, am separat datele pe ani şi le-am amplasat alături, astfel ca ochiul să poată compara datele între ele. Tehnica dată poartă numele de Multiplu Mic (Small Multiple) şi a fost popularizată de Edward Tufte – statistician şi profesor emerit, care a scris mai multe bestsellere pe reprezentarea cantitativă a informaţiei.

Tehnica de Small Multiple presupune amplasarea (în cazul dat) a diagramelor aproape una de alta pentru a putea compara diferenţa de date din mai multe grafice concomitent.

O altă variantă a amplasării diagramelor este asta:

Variantele monocrome sunt utilizate pentru a prezenta informaţia la general. Însă putem utiliza încă o culoare pentru a evidenţia anumite date. Spre exemplu, culoarea portocalie în imaginea de mai jos evidenţiază lunile cu valoarea maximă a exporturilor pe parcursul a toţi 5 ani.

Astfel, culoarea serveşte şi pentru a încuraja persoana să facă anumite concluzii, pentru că din start evidenţiază anumite date şi consolidează abilităţile de comparaţie a sistemului vizual.

Read More